Ing. arch. Michaela Zbitáková

Už odmala som sa zaujímala o rôzne druhy umenia – hudba, tanec, výtvarné umenie. Venovala som sa spevu, hre na gitaru ale mojou najväčšou vášňou bolo a vždy zostane výtvarné umenie.

Svoju cestu architekta som začala štúdiom na vysokej škole STU v Bratislave, na fakulte architektúry, ktorú som úspešne ukončila v roku 2019.

Skúsenosti s praxou postupne zbieram v architektonicko-projekčnom ateliéri kde momentálne pôsobím ako architekt.

Venujem sa predovšetkým tvorbe architektonických štúdii, komplexnej projektovej činnosti – vypracúvanie architektonických návrhov interiérov a exteriérov, grafickému spracovaniu a modelovaniu architektonického diela.