2019/Bratislava

Návrh parkových úprav, vrátane detského ihriska v obytnej zóne Marína Sládkovičovo.