2017/Bratislava

Objekt ART škôlky zastrešuje nielen funkciu výchovy detí v predškolskom veku ale aj výuku tanca. Priestory, ich usporiadanie a individuálna výška hmôt pôsobia na človeka dynamicky a však zapadajú do okolitej zástavby. Výtvarné riešenie spočívalo vo vysúvaní hmôt či už vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Plné fasády sú potlačené smerom z budovy, transparentné presklené časti sú zasa zasunuté do budovy. Vysunutie hmôt zdôrazňuje drevený obklad, ktorý je umiestnený na väčšej časti budovy.