2019/Bratislava

Navrhovaný polyfunkčný objekt je situovaný v mestskej časti Crescenzago, v Miláne, Taliansko. Mestská časť Crescenzago je pomenovaná podľa stanice metra nachádzajúcej sa v danom území. Miláno chce započať novú etapu vývoja zameranú na inkluzívny rast pre všetkých a všade. Do roku 2030 očakáva mesto Miláno, že bude centrom pre globálnu sieť spájajúcu ľudí a miesta prostredníctvom nových platforiem a priláka ľudí, ktorým bude môcť ponúknuť osobné, profesionálne a sociálne príležitosti. Taktiež sa mesto zameriava aj na zvýšenie rešpektu voči životnému prostrediu a podporuje rast udržateľného prístupu v procese kontinuálnej obnovy v rámci rozvoja mesta. Rovnako ako všetky mestské časti Milána, aj časť Crescenzago musí prejsť obnovou a omladením v súlade s víziou mesta Miláno 2030. Kompletný urbanistický návrh riešeného územia je navrhnutý tak, aby podporil snahu a víziu lepšieho mesta. Polyfunkčný objekt v danom území ponúka doplnenie chýbajúcej občianskej vybavenosti v kombinácii s bývaním vo vynikajúcej lokalite, kúsok od centra mesta s priamym dopravným napojením. Objekt vsadený do navrhovaného prostredia sa stáva centrálnym objektom záujmu ľudí žijúcich v blízkom okolí. Nielen daný polyfunkčný dom ale aj jeho okolie sa stanú centrom života v mestskej časti Crescenzago.